Bốn nhân sự được giới thiệu vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.  

Theo đó, Trung ương đề xuất phương án ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Công an - ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ ứng cử vào chức danh Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch QH ứng cử vào chức danh Chủ tịch QH.

Theo ông Kim, phương án nhân sự chủ chốt này đã được Bộ Chính trị, rồi BCH Trung ương khóa XI chuẩn bị kỹ. Trước mắt là giới thiệu để Đại hội ủng hộ cho ba vị tái cử vào Trung ương khóa XII. Sau đó, BCH Trung ương khóa XII tiếp tục nghiên cứu, nếu ủng hộ thì sẽ chính thức đề cử ra QH để ứng cử vào ba chức danh chủ chốt của Nhà nước.
Hiện tại, công tác chuẩn bị cho bầu cử QH và HĐND các cấp đang được tiến hành và nếu không có gì bất thường thì ngày 22-5 tới sẽ bầu cử trong cả nước. Theo Hiến pháp, QH khóa mới tại kỳ họp đầu tiên sẽ bầu ra những người đứng đầu trong bộ máy nhà nước, trong đó có ba vị trí chủ chốt nêu trên.
Cũng trong cuộc trao đổi, ông Vũ Trọng Kim thông tin chi tiết hơn việc chuẩn bị nhân sự cho các chức danh chủ chốt. Theo đó, nhân sự cho BCH Trung ương khóa XII đã được Trung ương khóa XI chuẩn bị rất kỹ qua các Hội nghị 12, 13, 14. Đầu tiên là chuẩn bị cho những ứng viên trong độ tuổi quy định, sau đó mới bàn đến các trường hợp đặc biệt.
Với các trường hợp đặc biệt này, đầu tiên là quyết định phương án số lượng, để xem những vị trí nào trong ban lãnh đạo mới cần phải bố trí trường hợp đặc biệt ở lại tái cử. Có ba phương án: (1) chỉ bố trí một trường hợp đặc biệt để giới thiệu tái cử vào chức danh Tổng Bí thư, (2) cả vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, (3) cả vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Thảo luận trong Bộ Chính trị thì thấy rằng chỉ cần giới thiệu một trường hợp đặc biệt cho vị trí Tổng Bí thư để vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa đảm bảo phát huy nhân tố mới. Sau đó, Trung ương đã bỏ phiếu và cũng ủng hộ phương án một.
Bước tiếp theo là chuẩn bị nhân sự cho chức danh Tổng Bí thư. Bộ Chính trị thảo luận rất kỹ, bỏ phiếu và 100% ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng. Phương án này được trình ra Trung ương thì trong Trung ương có ý kiến đề cử thêm bốn ứng viên khác. Bộ Chính trị tiếp tục thảo luận về từng ứng viên một. Sau đó, cả bốn vị được giới thiệu thêm đều xin rút. “Phát biểu tại Hội nghị 14, tôi phát biểu là rất hoan nghênh các đồng chí đã rút để dồn sự tín nhiệm đó cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng”.
Hội nghị 14 sau đó tiến hành bỏ phiếu và đồng ý cho các ứng viên được giới thiệu bổ sung kia rút. Đến lúc này,"BCH Trung ương khóa XI chỉ giới thiệu duy nhất ông Nguyễn Phú Trọng tái cử vào Trung ương khóa XII và ứng cử vào vị trí Tổng Bí thư khóa XII, với số phiếu ủng hộ cao" - ông Kim cho biết.
“Nhân sự chủ chốt như vậy là làm rất kỹ. Tôi tham gia công tác kiểm phiếu 14 lần cho bốn chức danh đó, thấy Trung ương khóa XI đã làm tròn trách nhiệm của mình, và Hội nghị 14 là rất thành công” - ông Kim nhận xét.
Vậy tại đại hội này, nếu vẫn có đại biểu đề cử những vị kia ở lại thì sao? Ông Kim trả lời: “Có thể không hoặc có. Đó là quyền của đại biểu. Nhưng trách nhiệm của các đồng chí đó sẽ tự xin rút. Ý kiến của các đồng chí đó rất quan trọng, và Đại hội sẽ phải lưu tâm tới ý kiến đó”.