Trước đó, ngày 16-1, Ban Nội chính Trung ương ban hành văn bản (số 1458-CV/BNCTW) thông báo về việc phân công ông Phan Đình Trạc điều hành Ban Nội chính Trung ương trên cơ sở ý kiến của ông Nguyễn Bá Thanh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương) đã được thống nhất tại cuộc họp lãnh đạo ban. Theo Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của trưởng ban khi trưởng ban vắng mặt hoặc được ủy quyền.

NGUYỄN ĐỨC