(PL)- Đó là một trong những yêu cầu mà Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM Thân Thị Thư đặt ra cho cán bộ ngành tuyên giáo TP trong năm 2016, tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, sáng 7-1.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao và hoan nghênh những kết quả đạt được trong năm 2015, đồng thời đưa ra năm yêu cầu đối với ngành tuyên giáo TP cần làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, ông Thưởng nhấn mạnh ngành tuyên giáo TP cần nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. “Sự nêu gương trước hết là trong công việc, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề cao việc thi hành kỷ cương công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật…” - ông Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng yêu cầu ngành tuyên giáo cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu ngành tuyên giáo TP trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền sâu rộng việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền kịp thời về kết quả và ý nghĩa đại hội, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM Thân Thị Thư cho rằng ngoài những điều làm được, nhìn lại một năm qua thấy còn nhiều hạn chế. Trong đó phương thức có nhiều đổi mới nhưng chưa rõ nét lắm… “Cần phải phấn đấu khắc phục, tự nâng mình lên. Nhạy bén hơn, chủ động hơn, tính chiến đấu phải cao hơn nữa, phải đời hơn vì có khi đạo nhiều quá. Đặc biệt phải thuyết phục hơn. Đó là yêu cầu mà năm 2016, cán bộ ngành tuyên giáo TP phải phấn đấu thực hiện” - bà Thư nói.

Bà Thư cũng đưa ra chín nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2016, trong đó nhấn mạnh đến việc cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây cái đẹp, dẹp cái xấu, tôn vinh những giá trị văn hóa và đạo đức, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, đi sâu vào khía cạnh nghĩa tình, xây dựng TP có chất lượng sống tốt. Ngành cũng sẽ tập trung tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp tới đây…

“Họp ít, nói ít, viết ngắn và làm nhiều”

Đó là lời gửi gắm của hai vị nguyên lãnh đạo TP.HCM trước thềm năm mới dành cho thế hệ lãnh đạo nhiệm kỳ mới của TP, được ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM kể lại tại hội nghị.

Ông Thưởng kể vào ngày đầu năm mới (1-1-2016), ông cùng nhiều lãnh đạo TP đến dự lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu của TP. Trong đêm đó, bà Phạm Phương Thảo và ông Phạm Chánh Trực cùng nguyên là phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP.HCM đã nhắn tin chúc mừng năm mới với lời dặn dò là năm 2016 làm sao “họp ít, nói ít, viết ngắn và làm nhiều”, đồng thời cũng kỳ vọng gửi gắm những đổi mới trong phương thức lãnh đạo. Ông Thưởng tin rằng đó không chỉ là gửi gắm của hai vị lãnh đạo đã nghỉ hưu mà còn là lời gửi gắm của cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân TP đối với thế hệ lãnh đạo nhiệm kỳ mới trong thời gian tới.

TÁ LÂM