(PL)- Tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế ngày 9-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngành thuế phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tự do làm ăn kinh doanh theo pháp luật.

Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành thuế vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều mặt còn chậm và yếu so với các nước trong khu vực,… Theo Thủ tướng, đó là những hạn chế, yếu kém rất lớn mà ngành cần phải đặc biệt quan tâm, tập trung giải quyết bằng những hành động cụ thể.

Bên cạnh đó phải khắc phục cho được tình trạng tiêu cực trong ngành. “Một số cán bộ thuế còn có thái độ nhũng nhiễu, ý thức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp kém. Phải kiên quyết đưa những cán bộ này ra khỏi ngành, không để con sâu làm rầu nồi canh” - Thủ tướng nêu rõ.

          TRÀ PHƯƠNG