Giám sát và phản biện xã hội sẽ làm cho đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.

Ngày 7-12, thảo luận tại Hội nghị về phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, nhìn lại các vụ việc mà MTTQ đã tham gia giám sát, phản biện như vụ Tiên Lãng (Hải Phòng), vụ án bà Ba Sương (nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu), nhiều ý kiến cho rằng nếu vụ việc nào MTTQ cũng theo đến cùng thì kết quả cuối cùng đều rất tốt. “Phản biện không phải là phát hiện rồi dừng lại, mà là phát hiện và đi đến cùng. Vụ bà Ba Sương thành công do Đảng đoàn MTTQ rất quyết liệt” - GS Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân chủ, pháp luật, dẫn chứng.

Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân tộc Lù Văn Que cho rằng phải đi vào từng vụ việc, vấn đề cụ thể, xuống cơ sở chứ không ngồi trong trụ sở để giám sát, tư vấn, phản biện. Đồng thời, các hội đồng phải thu hút được các chuyên gia tài năng, tâm huyết. Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học, giáo dục Nguyễn Tiến Võ cũng nhấn mạnh việc phải “vi hành” xuống với dân thì mới nghe được tiếng nói thật sự.

GS Trương Công Phú, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về kinh tế, bày tỏ: “Nếu giám sát, phản biện tốt sẽ ngăn chặn được một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái. Bởi cái “bộ phận không nhỏ” tham nhũng, tiêu cực ấy luôn tìm cách ngăn trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội”. Theo ông Lê Truyền, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về tôn giáo, đã đến lúc phải coi việc chịu sự giám sát, phản biện của nhân dân là bắt buộc đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước, vì qua đối thoại, tranh luận, tiếp xúc với nhân dân thì mới đi đến đồng thuận.

Bên lề hội nghị, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết tháng 12 này, nếu Bộ Chính trị thông qua quy chế về giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thì các hội đồng tư vấn sẽ có điều kiện làm tốt hơn vai trò của mình trước dân. Đó là giám sát, phản biện xã hội làm cho đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về cơ sở, đến với nhân dân… “Nếu tiếng nói nhân dân không được tiếp thu, không được chú ý, quan tâm thì rất khó tạo ra sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc” - ông Kim nói.

THÀNH VĂN