Phát huy dân chủ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với đất nước
(PL)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như thế tại hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức chiều 11-2.

Tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ chung. Thủ tướng cho rằng sự phối hợp hành động giữa hai bên trong năm 2014 thực chất, hiệu quả hơn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng khẳng định các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chủ động cung cấp thông tin, tăng cường các hoạt động giải trình, giải đáp. Thủ tướng mong muốn MTTQ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận các ý kiến phản hồi cũng như những kiến nghị, đề xuất của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách. Thủ tướng cũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; trong phát động, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là các cuộc vận động, các phong trào có sức lan tỏa lớn, có hiệu ứng xã hội sâu rộng như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Đề cập tới nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của kế hoạch năm năm (2011-2015), là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp… Nhiệm vụ đặt ra là phải thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh-quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ VN phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện tốt ba nhiệm vụ nêu trên. Trước hết là cùng phối hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được đề ra cho năm 2015 và cho cả nhiệm kỳ kế hoạch năm năm. Đi liền với đó là phối hợp chặt chẽ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ. đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với đất nước để tạo đồng thuận xã hội. 

M.LÊ