Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đăng Hoan mong muốn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi ban hành sẽ có những quy định chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý đầy đủ với những chế tài rõ ràng gắn với xác định trách nhiệm và các cơ chế giám sát, thanh tra xử lý vi phạm. Cần bổ sung làm rõ các quy định về cơ chế để tạo điều kiện cho nhân dân có quyền giám sát, phát huy vai trò của báo chí trong việc phát hiện lãng phí.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị cần thu hẹp phạm vi và đối tượng điều chỉnh, không đưa vào luật các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất tiêu dùng của nhân dân, vì không có chế tài xử lý. Cần quy định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu từ quy hoạch, kế hoạch cho tới việc ban hành các quyết định về chủ trương, chính sách, chế độ, định mức, tiêu chí cho đến khâu tổ chức thực hiện.

TL