Hiện nay những cán bộ tư pháp phường, xã khi bắt đầu có kinh nghiệm lại bị luân chuyển qua vị trí khác, làm cho công tác hộ tịch và chứng thực chưa đảm bảo an toàn pháp lý”. Sở Tư pháp TP.HCM đã kiến nghị tại hội thảo Hoạt động của cơ quan tư pháp phục vụ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành tư pháp đến năm 2020 ngày 22-12.

Tại buổi hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng công việc của các phòng tư pháp rất nhiều nhưng cán bộ thiếu. Các văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất, đồng bộ nên khi xử lý một hành vi vi phạm hành chính buộc cán bộ phải rà soát nhiều văn bản mới khỏi “run tay”. Điều này làm mất nhiều thời gian và dễ bỏ lọt các hành vi vi phạm. Cạnh đó, hiện nay cán bộ tư pháp cấp xã vừa thiếu vừa yếu...

T.HIỂU