(PL)- Sáng 29-8, đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn đã đi giám sát về tình hình thực hiện chính sách đối với trẻ em giai đoạn 2008-2010 tại quận 1 (TP.HCM).

Theo báo cáo của UBND quận 1, trong ba năm từ 2008 đến 2010, quận không có trường hợp trẻ em nào bị bạo lực và xâm hại.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ em nhập cư từ các tỉnh vào TP bán báo, vé số, đánh giày… đến đây kiếm sống ngày càng tăng. Đây là đối tượng rất dễ bị bóc lột sức lao động nhưng việc tiếp cận gặp khó khăn do các em không cư trú trên địa bàn quận và thường xuyên thay đổi địa điểm hành nghề.

T.MẬN