(PL)- “Nắm chắc tình hình, tham mưu chính xác, không được để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống”.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo như trên tại hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2014 do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 23-12 tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quân đội thực hiện tốt công tác diễn tập, huấn luyện; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng chức năng khác trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước gắn với làm tốt hơn nữa việc tiếp nhận, làm chủ các phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, kỹ thuật hiện đại. “Ta đi lên chính quy, hiện đại xét cho cùng là yếu tố con người, không có con người làm chủ kỹ thuật thì không có kỹ thuật hiện đại nào có thể phát huy được. Làm chủ kỹ thuật để tăng tiềm lực quốc phòng, sức mạnh tác chiến, khả năng tự vệ” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị quân đội tiếp tục làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế...

PV