Theo trang web Chính phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá hai đề án được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, ban soạn thảo đã tiếp thu cơ bản ý kiến đóng góp của thành viên ban chỉ đạo tại phiên họp trước. Vấn đề tồn tại là còn có ý kiến khác nhau về mô hình quản lý ngân sách, Chủ tịch nước đề nghị phải căn cứ vào tinh thần Nghị quyết 49 về cải cách tư pháp, đồng thời phải rà soát tất cả quy định pháp luật để làm sao tìm ra mô hình phù hợp không trái quy định pháp luật hiện có hoặc điều chỉnh sửa đổi quá lớn hệ thống pháp luật.

Quản lý ngân sách tòa án, VKS phải phù hợp - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký Chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giữa Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Ảnh: TTXVN

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các thành viên ban chỉ đạo đã chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin tuyên truyền giữa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương.

TA