(PL)- Ngày 30-12, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí của TP học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Thị Dung chủ trì hội nghị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X xác định mục tiêu tổng quát để phát triển TP nhiệm kỳ 2015-2020 là: Xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Nghị quyết của đại hội cũng xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hằng năm 8%-8,5%, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD...

TÁ LÂM