Theo đó, đợt thi tuyển lãnh đạo hai sở này diễn ra vào các ngày 22 và 26-9 với 11 ứng viên. Kết quả, bà Nguyễn Thùy Yên, phó trưởng phòng lãnh sự Sở Ngoại vụ, trúng tuyển chức danh phó giám đốc sở này và bà Nguyễn Thị Thơm - trưởng phòng tổ chức biên chế (Sở Nội vụ) - trúng tuyển chức danh phó giám đốc Sở Nội vụ.

Trong thời gian tới, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức, công bố kết quả thi tuyển lãnh đạo bốn sở khác gồm: Tài nguyên - môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Tư pháp.

Theo THÂN HOÀNG  (TTO)