Chủ tịch nước nhấn mạnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng như du lịch, thương mại, đặc biệt là có cửa khẩu thông thương với các nước ASEAN. Đến năm 2015, hoạt động tự do hóa thương mại khu vực ASEAN sẽ đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đối với tỉnh.

Với lợi thế sẵn có, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo và các cấp, ngành của Quảng Trị cần rà soát và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách khẩn trương ở từng doanh nghiệp, địa phương, đề xuất cùng trung ương tháo gỡ những bất cập, phối hợp với phía Lào giải quyết vướng mắc trong vận tải hàng hóa nhằm phát huy hành lang kinh tế quan trọng này. Đồng thời, Chủ tịch nước căn dặn Quảng Trị cần tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hạn chế những thiệt hại cho phía nhà đầu tư nước ngoài...

NT