Đó là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải sau bốn ngày làm việc của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX, ngày 29-11.

Bí thư Thành ủy cho biết hội nghị đã thảo luận, đánh giá sâu sắc tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và nhất trí cao về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2013. Hội nghị cũng thảo luận quyết định về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020; thảo luận góp ý kiến kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

“Tôi yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy khẩn trương triển khai, quán triệt, thực hiện nghị quyết, chương trình hành động mà hội nghị quyết nghị. Khẩn trương và tích cực đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đặc biệt nắm sát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là công nhân, đồng bào nghèo, gia đình chính sách, cán bộ về hưu để chăm lo hết sức mình. Càng khó khăn càng gắn bó mật thiết hơn với nhân dân, càng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, chung sức vượt khó, quyết tâm vượt qua khó khăn để chăm lo cho dân nhiều hơn, tốt hơn” - ông Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trò chuyện cùng các đại biểu tham gia hội nghị chiều tối 29-11. Ảnh: N.NAM

Theo Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, qua đợt sinh hoạt chính trị quan trọng thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy đều hết sức thấm thía, tự nhận thấy phải nghiêm khắc hơn với mình, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao…

“BTV Thành ủy xin hứa cùng Thành ủy tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch vững mạnh” - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nói.

N.NAM