(PL)- Ngày 30-7, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã chính thức ra mắt và tiến hành Đại hội lần thứ I, bầu ra ban chấp hành gồm 21 thành viên.

Theo Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Tạ Thị Minh Lý, Hội là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp của những người làm công tác trợ giúp pháp lý trong cả nước; có vai trò hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các tổ chức thành viên, hội viên trong cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, giảm phí; thực hiện án chỉ định và góp phần xây dựng, phản biện các định chế pháp lý…

Theo số liệu từ Bộ Tư pháp, tính đến năm 2010, cả nước đã có 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cấp tỉnh, hơn 148 chi nhánh của trung tâm ở cấp huyện và hơn 6.000 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở cấp xã. Các trung tâm đã thực hiện hơn 1,5 triệu vụ việc trợ giúp pháp lý cho công dân, trong đó có 59,7% là người nghèo…

Đ.MINH