(PL)- Người dân xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ngày 5-10 cho biết vừa nhận được thông báo của Huyện ủy Đầm Dơi, cảnh cáo về mặt đảng ông Trương Hoàng Thám - Chủ tịch UBND xã này.

Ông Thám bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi kết luậnrút ruột” tiền Nhà nước khoảng 300 triệu đồng.

Theo kết luận, năm 2013, xã Tân Trung được giao làm chủ đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã (công trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm). Trong quá trình xét duyệt giảm miễn tiền cho hộ nghèo, hộ chính sách (không phải đóng góp), ông Thám chỉ đạo cán bộ xã lập khống số tiền miễn giảm cho nhiều hộ để rút gần 97 triệu đồng của ngân sách huyện. Khi công trình xây dựng xong, vào tháng 5-2013, ông Thám cùng cán bộ xã và nhà thầu lập hồ sơ quyết toán thừa cho nhà thầu số tiền hơn 213 triệu đồng. Tất cả số tiền trên (khoảng 300 triệu đồng) đã được rút trót lọt khỏi ngân sách huyện Đầm Dơi.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận, sau khi bị tố cáo, ông Thám chỉ đạo lấy một phần số tiền quyết toán khống để xây thêm một đoạn lộ chưa được phê duyệt nhằm đối phó với tố cáo của dân.

TRẦN VŨ