Cùng với đó, việc sử dụng kinh phí sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong nhiều bộ, ngành, địa phương chưa giảm.

Về chi ngân sách, theo ông Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh), dù Nghị quyết 11 của QH đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát nhưng chi cho đầu tư phát triển vẫn tăng 37%, chi cho đầu tư xây dựng cơ bản tăng đến 34,5%. “Như vậy, chính sách tài khóa có phối hợp với chính sách tiền tệ để thực hiện mục tiêu chung là kiềm chế lạm phát không hay mỗi chính sách đi một nẻo?” - đại biểu Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh) nêu vấn đề.

Đặc biệt, đối với vấn đề nợ công, nhiều đại biểu tỏ ra không hài lòng khi năm 2011 dù đã bố trí tăng chi trả nợ 15.000 tỉ đồng từ nguồn tăng thu nhưng nợ công vẫn bằng 54,9% GDP, tăng 24,8% so với năm 2010. Đáp lại những băn khoăn trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh khẳng định: “Nợ công của Việt Nam vẫn trong ngưỡng an toàn cho phép. Chính phủ sẽ có giải trình chi tiết, cụ thể hơn gửi QH về vấn đề này”. Cùng ngày, QH cũng đã thảo luận về dự thảo Luật Khoa học công nghệ, nghe tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp...

THÀNH VĂN