Trước đó, Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Mạnh Hiển đã ký quyết định thành lập hai đoàn thanh tra xung quanh vấn đề sân golf tại hai tỉnh Bình Dương và Bình Thuận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong tổng số 18 sân golf bị thanh tra, có 4 tại Bình Dương và 14 ở Bình Thuận. Các đoàn có nhiệm vụ đánh giá toàn bộ từ quá trình giao đất làm sân golf, công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư cho người dân. Đánh giá thực trạng hoạt động của các sân golf, trong đó có xem xét đến các yếu tố sử dụng đất, kể cả việc đầu cơ đất, chỉ riêng 4 sân golf tại Bình Dương có diện tích quy hoạch lên tới 1.200 ha.

Theo AN PHƯƠNG (Báo Thanh Tra)