Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, sự quyết tâm, thống nhất cao của các cấp, các ngành trong triển khai nghiêm túc các nội dung kết luận tại phiên họp thứ bảy Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Theo Tổng Bí thư, việc thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, tổ chức triển khai quyết liệt đã mang lại kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trên thực tế. Các công việc cần làm trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án trọng điểm; tăng cường khâu giám định; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về tham nhũng, kinh tế...

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường cơ chế phối hợp; bảo đảm thực hiện nghiêm việc thi hành luật pháp; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về luật pháp, chính sách, về hoạt động PCTN của các cấp, các ngành và những kết quả đạt được.

Thông tin từ phiên họp cho hay trong sáu tháng đầu năm 2015, qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, đã thi hành kỷ luật 366 trường hợp có liên quan đến tham nhũng, cố ý làm trái. Ở lĩnh vực kê khai tài sản, thu nhập thì số người đã kê khai trong năm 2014 là trên 995.380 người, đạt 99,6% so với số người phải kê khai.

(Theo TTXVN)