Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi, ngân hàng đề thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành.

Mới đây, Bộ Nội vụ đã tổ chức thí điểm thi tuyển công chức theo phương thức trên. Máy tính tự chọn đề trong khoảng 400 đề thi, máy tính quản lý thời gian thi, chấm điểm bài thi. Thí sinh biết ngay kết quả sau khi làm bài. “Các thí sinh dù trúng tuyển hay không đều thấy thoải mái và hài lòng vì cảm nhận được sự công bằng, minh bạch. Qua kỳ thi này, Bộ Nội vụ đánh giá thi trắc nghiệm trên máy vi tính là một xu hướng tích cực, cần nghiên cứu, triển khai thực hiện trong các cơ quan nhà nước” - ông Bình nói.

HL