Hai bên đã trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về những biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Đó là duy trì và tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại...

Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh hai bên cần tuân thủ nghiêm túc Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc. Giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Đồng thời, đề nghị hai bên sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả các cơ chế đường dây nóng giữa hai bộ Quốc phòng và giữa cơ quan quản lý ngư nghiệp hai nước như đã thỏa thuận; góp phần kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, nhất là vấn đề tàu cá, ngư dân.

AX