Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp không tham dự lễ hội và các hoạt động cắt băng khánh thành, động thổ, khai trương... nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Đặc biệt, chỉ thị nhấn mạnh: “Không tổ chức để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, chúc tết các địa phương. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên”.

Đưa ra và nhấn mạnh các quy định này, Đảng một lần nữa tiên phong trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiên phong bởi vì công tác này vốn đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghiêm túc thực hiện ngay từ khi mới nhậm chức. Nhiều người còn nhớ tại các cuộc làm việc của Tổng Bí thư với lãnh đạo các ngành, các địa phương tuyệt nhiên không thấy các khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng...” thường thấy ở các cuộc làm việc tương tự khác. Chính từ sự gương mẫu của Tổng Bí thư mà sau đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi công văn đến Ban Cán sự nhiều cơ quan trung ương đề nghị tiết giảm các thủ tục tiếp đón rườm rà, tốn kém, nhất là mỗi khi lãnh đạo trung ương xuống làm việc.

Tiên phong cũng bởi việc thực thi yêu cầu ấy mới chỉ gói ở cấp trung ương và ở một vài cuộc làm việc của lãnh đạo trung ương, nó vẫn tràn lan ở các cấp thấp hơn, cho dù về phía Nhà nước cũng có những quy định tương tự ở Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thật ra câu chuyện lễ lạt rình rang, tốn kém không chỉ bị hạn chế trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngay tại Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22-7-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tổ chức các ngày kỷ niệm cũng đã quán triệt một nguyên tắc tiếp tục tiết giảm quy mô, thời gian tổ chức các lễ lạt, bảo đảm thiết thực, thật sự tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục cao. Ngoài ra việc tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, tham dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và tiếp các đoàn đại biểu trong nước của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã được nêu tại Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 11-2-2003 của Bộ Chính trị khóa IX...

Chỉ có điều những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này ít được giám sát, có hiện tượng nể nang từ... trên nên mới có cơ hội tồn tại. Vì thế sự gương mẫu của Đảng, mà bắt đầu từ Tổng Bí thư, ngay trong dịp tết này là hết sức cần thiết.

VẠN BẢO