Tân bộ trưởng và những trách nhiệm mới
Ông PHẠM BÌNH MINH, Bộ trưởng Ngoại giao: Hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực

Ngành ngoại giao chúng tôi sẽ tập trung làm tốt đường lối đối ngoại đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đó là đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là nâng quan hệ của Việt Nam với đối tác lớn theo chiều sâu, có hiệu quả. Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Trước đây ta nói hội nhập kinh tế quốc tế, giờ ta chuyển sang khái niệm mới là hội nhập toàn diện quốc tế, trên tất cả lĩnh vực.

Đối với vấn đề biển Đông, phải khẳng định chủ quyền là vấn đề thiêng liêng. Trách nhiệm của ngành đối ngoại là làm sao có đóng góp tốt nhất vào việc bảo vệ chủ quyền đất nước, đó là duy trì môi trường hòa bình, duy trì quan hệ tốt với các nước. Quan trọng nhất là làm sao bảo vệ chủ quyền của chúng ta nhưng đảm bảo duy trì môi trường hòa bình, ổn định.
Ông ĐINH LA THĂNG, Bộ trưởng GTVT : Giải quyết ba vấn đề nổi cộm

Tôi sẽ tập trung quyết liệt để giải quyết ba vấn đề nổi cộm của ngành là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trong đó sẽ ưu tiên đầu tư đường bộ cao tốc Bắc-Nam, nâng cấp đường sắt hiện có, cân đối phát triển đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn.

Còn về đường sắt cao tốc, tôi cho rằng khi đất nước có đủ điều kiện thì mới làm. Đối với vấn đề ùn tắc tại Hà Nội và TP.HCM thì cần có các giải pháp đồng bộ ngoài cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phương tiện công cộng như xe buýt, đường sắt trên cao và sự tham gia của người dân.

Tôi mong có cơ chế đột phá để tôi thực hiện công việc. Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành thì phải cho toàn quyền. Tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi, nếu chờ xin phép thủ trưởng ở nhà thì sẽ lỡ cơ hội.

Ông TRỊNH ĐÌNH DŨNG, Bộ trưởng Xây dựng: Cân bằng cung cầu nhà ở

Nhiệm kỳ tới đặt ra rất nhiều thách thức. Đầu tiên là phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là đất đai; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Thứ hai là phải tập trung vào quá trình quản lý đô thị, để đô thị thực sự trở thành động lực của phát triển kinh tế và trở thành hạt nhân thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thứ ba là phải tập trung phát triển nhà ở, đặc biệt quan tâm nhà ở xã hội, nhà ở cho những người ít có điều kiện để tiếp cận với nhà ở. Bộ sẽ cùng các địa phương như Hà Nội, TP.HCM rà soát lại để đánh giá được nhu cầu nhà ở căn cứ vào quy hoạch của từng giai đoạn. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước là can thiệp như thế nào đó để điều tiết cân bằng cung cầu về nhà ở.

T.HẰNG - N.NHÂN ghi