Theo đó, ngày 12-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì và điều hành Hội nghị cấp cao tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 7 (CLV 7) tại Vientiane (Lào). Tại CLV 7, Thủ tướng sẽ đưa ra đề nghị nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác ba nước trong khu vực Tam giác phát triển, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai Quy hoạch Tam giác phát triển CLV đến năm 2020, củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ với Lào và Campuchia.

Thủ tướng cũng tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 6 (CLMV 6) được tổ chức ngày 12-3; Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawadi-Chao Phraya-Mekong lần thứ 5 (ACMECS 5) được tổ chức ngày 13-3. Việt Nam tham dự các hội nghị CLMV 6 và ACMECS 5 nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, kết nối khu vực, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác khu vực Mekong.

AT