(PL)- Đó là một trong những nội dung trọng tâm mà TP Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện trong năm 2014, thông tin từ Sở Nội vụ cho biết ngày 13-2.

Theo đó, TP sẽ tập trung cải cách hành chính, chấn chỉnh lề thói làm việc của cán bộ trong các lĩnh vực trọng điểm: Quản lý đất đai, giải tỏa bồi thường, bố trí tái định cư, quản lý dự án, quản lý đô thị, quản lý tài chính, cấp phát vốn xây dựng cơ bản, đăng ký hoạt động doanh nghiệp, cấp phép điều kiện kinh doanh, hải quan, thuế.

 Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cũng cho biết thêm trong năm nay, Đà Nẵng sẽ thực hiện Đề án xây dựng mô hình một cửa điện tử tập trung; hoàn thiện và hướng dẫn áp dụng mô hình đánh giá công chức theo kết quả làm việc đối với 100% công chức hành chính và công chức phường, xã. Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị và thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh và thực tài…

LÊ PHI