Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình, đánh giá qua thực hiện thí điểm tại 11 xã đã có nhiều mô hình tốt.

Ông Sang nhấn mạnh từ nay đến cuối năm (thời gian kết thúc chương trình thí điểm) cần phải tập trung hoàn thành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tiến tới nhân rộng mô hình này. Các địa phương cần tiến hành tổng kết chương trình tại 11 xã điểm, tiếp tục nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới…

Đ.MINH