(PL)- Ngày 2-7, tại TP Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ QH và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã tổ chức Hội thảo báo cáo chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012 đo lường từ trải nghiệm của người dân tại các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, cho biết: “Tới đây, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Vì vậy, chỉ số PAPI năm 2012 được công bố dịp này được xem là hệ quy chiếu chuẩn để các vị đại biểu dân cử xem xét chấm điểm công bằng đối với tất cả chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND”.

Theo ông Thảo, khảo sát được thực hiện theo sáu trục nội dung gồm: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai - minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung cấp dịch vụ công. Kết quả khảo sát cho biết đa số người dân lựa chọn không tố giác nạn đòi hối lộ, nhũng nhiễu vì cái giá phải trả có thể lớn hơn hoặc họ chưa tin vào hệ thống pháp luật hiện nay có thể bảo vệ họ.

LÊ PHI