Đến dự có các đồng chí: Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy; Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.


Đồng chí Hà Hùng Cường và đồng chí Trương Quang Nghĩa trao các quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục THA dân sự Đà Nẵng cho đồng chí Võ Văn Tân (thứ hai, từ trái sang) và quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng cho đồng chí Trần Phước Thu.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tổng Cục THA dân sự đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành lập Cục THA dân sự Đà Nẵng, thành lập Chi cục THA dân sự tại 7/8 quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng; các quyết định bổ nhiệm có thời hạn Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục THA dân sự Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự các quận, huyện.

Đồng chí Hà Hùng Cường và đồng chí Trương Quang Nghĩa đã trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục THA dân sự Đà Nẵng cho đồng chí Võ Văn Tân, trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng cho đồng chí Trần Phước Thu. Đồng chí Võ Duy Khương trao các quyết định bổ nhiệm các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự quận, huyện.

Cục THA dân sự Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Tổng Cục THA dân sự, thực hiện chức năng THA dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng Cục THA dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan THA dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Cục THA dân sự chịu sự chỉ đạo của UBND thành phố theo quy định tại Điều 173 Luật THA dân sự có hiệu lực từ ngày 1-7-2009, thực hiện báo cáo công tác THA dân sự trước HĐND cùng cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Hùng Cường đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành THA dân sự Đà Nẵng trong những năm qua. Tuy nhiên, ngành THA dân sự cả nước nói chung tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Việc tổ chức cơ quan THA dân sự theo hệ thống từ Tổng Cục THA dân sự (thuộc Bộ Tư pháp) đến cục, chi cục (không còn thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) là giải pháp hoàn thiện tổ chức và nâng cao vị thế ngành THA dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
 
Đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức ngành THA dân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt tỷ lệ cao trong thực hiện nhiệm vụ THA dân sự, hạn chế những vụ việc phải cưỡng chế, hạn chế khiếu nại, tố cáo về THA dân sự. Hoạt động của ngành THA dân sự phải góp phần bảo đảm trật tự trị an và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Duy Khương đề nghị Cục THA dân sự thành phố chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức. Ngành cần có biện pháp tăng cường phối hợp với các ngành nội chính, các cơ quan, đoàn thể có liên quan nhằm thực hiện tốt yêu cầu mới đối với công tác THA dân sự thực hiện theo Luật THA dân sự. 

Theo S.T (Báo Đà Nẵng)