Đại đội Cảnh sát đặc nhiệm hình thành và phát triển từ việc nâng cấp Đội Cảnh sát đặc nhiệm của Trung đoàn Cảnh sát cơ động . Được trang bị các loại vũ khí, phương tiện hiện đại, Đại đội Cảnh sát đặc nhiệm có trách nhiệm thường xuyên luyện tập, sẵn sàng cơ động chiến đấu ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin và các loại tội phạm hoạt động có vũ trang khác.

Theo báo Công An TP.HCM