(PL)- Hôm qua (19-4), tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra để xem xét việc quản lý thu chi quỹ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và bảo hiểm y tế bắt buộc) của BHXH Việt Nam.

Trong hạn 90 ngày, đoàn thanh tra sẽ xem xét tình hình quản lý, sử dụng của BHXH Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2008. Cùng bị thanh tra trong đợt này còn có bảy tỉnh, TP trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bình Dương. Đoàn thanh tra do ông Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ III (Thanh tra Chính phủ), làm trưởng đoàn.

TB