Một trong những giải pháp “rất đơn giản và cụ thể” dân nêu lên là “Thanh tra ở tỉnh phải độc lập với ông chính quyền thì mới ăn thua”.

Những điều người dân nói với nhóm nghiên cứu thật ra không mới. Ở đề tài khoa học cấp bộ “Vai trò báo chí đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra” (Thanh tra Chính phủ, tháng 5-2009) cũng nêu: Dù Luật Phòng, chống tham nhũng và quy chế hoạt động của đoàn thanh tra đều quy định kết luận thanh tra phải được công khai nhưng hiện việc công khai này mới dừng ở mức gửi cho đối tượng thanh tra và công bố tại nơi thanh tra.

Lý do của tình trạng nói trên, nhiều ý kiến đề cập tới “cơ chế” xin ý kiến chủ quản, cho dù Điều 5 Luật Thanh tra nói rõ hoạt động thanh tra chỉ tuân theo pháp luật! Đề tài cũng nhận định tại các cuộc họp báo thường kỳ ở Thanh tra Chính phủ, nội dung cung cấp cho báo chí thường là “chung chung, chỉ chú trọng vào thông tin về kết quả các mặt công tác của cơ quan, của ngành mà chưa đi sâu vào các cuộc thanh tra, các vụ việc cụ thể”.

Còn nhớ khi thảo luận ở Quốc hội về Luật Kiểm toán, vấn đề gây tranh luận nhiều nhất là cơ quan kiểm toán sẽ trực thuộc Quốc hội hay Chính phủ. Đến nay, quyết định của Quốc hội đặt Kiểm toán nhà nước trực thuộc cơ quan lập pháp và giám sát tối cao (Quốc hội), tổng Kiểm toán do Quốc hội phê chuẩn ngày càng tỏ ra sáng suốt và hiệu quả!

Thật thế, ở những buổi công bố thông tin định kỳ theo Luật Kiểm toán, những tài liệu do Kiểm toán nhà nước đưa ra thường hết sức chi tiết, chặt chẽ và được dư luận xã hội hưởng ứng. Gần nhất là ở cuộc họp công bố kết quả kiểm toán vừa diễn ra hôm 2-12, Kiểm toán nhà nước chỉ rõ việc quản lý tài sản công ở Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) còn lỏng lẻo nhưng lương lãnh đạo cao chót vót đến hơn 78 triệu đồng/tháng; đề nghị thu hồi 87 tỉ đồng tiền bù lỗ xăng dầu chưa đúng quy định…

Những thông tin đó đến được đông đảo cử tri và đại biểu Quốc hội, lý do “rất đơn giản và cụ thể” là vì chỗ đứng độc lập của cơ quan kiểm toán. Rõ ràng là ở hai lực lượng có chức năng tương tự (có lẽ quyền của thanh tra còn mạnh hơn kiểm toán?!), sự độc lập đã đem lại sự minh bạch. Đó là điều mà dư luận đòi hỏi và cũng là nghĩa vụ của nhà nước!

PHAN MAI