Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc xã Quảng Khê, huyện Đắc Glong. Ảnh: TTXVN

Làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh ngày 14-12, Tổng Bí thư phân tích thế mạnh mà tỉnh cần phát huy là phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, công nghiệp khai khoáng, năng lượng, du lịch... Tổng Bí thư nhấn mạnh quy hoạch phát triển của tỉnh phải gắn với nghị quyết “tam nông” là phát triển nông nghiệp-nông dân-nông thôn.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, coi đây là yếu tố quyết định để thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh.

LX