Theo đó, tất cả thí sinh có thể thử nghiệm phần mềm thi công chức trực tuyến ngay tại nhà chỉ với kết nối Internet. Đây là sản phẩm của Công ty Cổ phần ICYVietnam.

Ông Phạm Kim Hùng, đại diện nhóm tác giả nghiên cứu cho biết phần mềm đã được thử nghiệm nội bộ từ ngày 2 đến 4-9, đã có hơn 1.000 thí sinh đăng ký và hơn 3.000 lượt thi thử. “TP Hà Nội đã đặt hàng phần mềm này cho gần 4.000 thí sinh thử nghiệm trong kỳ thi tuyển công chức của TP ngay trong tháng 9 này. TP.HCM cũng đề xuất ứng dụng phần mềm trong năm nay” - ông Hùng cho hay.

Phần mềm trên được nghiên cứu và phát triển từ năm 2010. Từ năm 2011 đến 2013, phần mềm được phát triển và đã áp dụng thành công ở Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ và TP Hải Phòng.

T.HẰNG