Thi đua ngành tư pháp phát hiện nhiều cách làm hay
Sở Tư pháp TP.HCM được đánh giá là có nhiều sáng kiến trong việc thực hiện trả kết quả hồ sơ lý lịch tư pháp và bản sao hộ tịch qua đường bưu điện…

“Công tác thi đua khen thưởng khu vực đã đi vào thực chất, gắn với thực tiễn giải quyết công việc của ngành tư pháp. Bên cạnh việc phát hiện được những mô hình hay thì qua công tác thi đua đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế cần khắc phục”. Đó là ý kiến đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn tại hội nghị tổng kết công tác tư pháp và phong trào thi đua khu vực thi đua miền Đông Nam Bộ năm 2013, diễn ra tại TP.HCM sáng 20-11.

Theo bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng khu vực thi đua, kết quả công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua của khu vực thi đua miền Đông Nam Bộ năm 2013 cho thấy các sở Tư pháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp HĐND, UBND cấp tỉnh tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các sở Tư pháp cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, giải quyết một khối lượng lớn yêu cầu của người dân trong các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp… Các cơ quan thi hành án dân sự trong khu vực đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự, nâng chỉ tiêu kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền; giảm việc thi hành án chuyển sang kỳ sau, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án, tổ chức thi hành dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài.Bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng khu vực thi đua miền Đông Nam Bộ, báo cáo kết quả công tác kiểm tra. Ảnh: TM

Trong đợt thi đua năm nay, nhiều mô hình mới, cách làm hay được phát hiện qua kiểm tra. Cụ thể như Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng chuyên trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp những tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng Quy chế mẫu về hương ước để các xã căn cứ vào quy chế này xây dựng quy chế đặc thù cho từng địa bàn vốn đa dạng về đồng bào dân tộc, tôn giáo. Sở Tư pháp TP.HCM đã tham mưu cho UBND TP ban hành và thực hiện quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú… Sở Tư pháp TP.HCM cũng được đánh giá là có nhiều sáng kiến trong việc thực hiện trả kết quả hồ sơ lý lịch tư pháp và bản sao hộ tịch qua đường bưu điện, cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho người Việt Nam định cư, học tập ở nước ngoài thông qua đường bưu điện. Từ tháng 7-2010 đến ngày 31-8-2013, Sở Tư pháp TP.HCM đã cấp hơn 115.000 phiếu lý lịch tư pháp cho dân.

Thứ trưởng Lê Hồng Sơn đề nghị các sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND cụ thể hóa, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật kịp thời và phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu đề nghị khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân:

- Cờ thi đua của Bộ Tư pháp: Sở Tư pháp TP.HCM, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.

- Chiến sĩ thi đua ngành tư pháp: Bà Ung Thị Xuân Hương (Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM), ông Võ Văn Châu (Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai), ông Võ Văn Lượng (Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh).

ĐÔNG YÊN