Theo TTXVN, tại Hà Nội chiều 2-4, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức thông báo kết quả Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ II về tình hình đảm bảo quyền con người ở Việt Nam. 

 

Tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) Hoàng Chí Trung cho biết: Việt Nam đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo cơ chế UPR, nghiêm túc chuẩn bị cho phiên Rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II với sự tham gia của tất cả bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội và các tổ chức, cá nhân quan tâm. 

Trước đó, tại phiên họp 18 của nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã trình bày Báo cáo UPR chu kỳ II. Việt Nam đã đối thoại thẳng thắn, cởi mở với các thành viên Liên Hiệp Quốc và cung cấp đầy đủ các thông tin về luật pháp, chính trị và thực tế đảm bảo các quyền con người tại Việt Nam.

UPR hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cơ chế này tạo cơ hội cho mỗi thành viên tuyên bố các hoạt động mà họ đã làm để cải thiện tình trạng nhân quyền trong nước họ và để hoàn thành các giao ước pháp lý về nhân quyền.

TLL