(Ảnh: Thái Bình/TTXVN).
 
Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng cho phép trước mắt áp dụng thí điểm cho khách du lịch vào qua đường biển.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng cũng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quý II/2010 phải xây dựng, ban hành, công bố tiêu chí đánh giá, xếp hạng các cơ sở dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch và môi trường du lịch theo tỉnh, thành phố.

Các hoạt động này được thực hiện để tiến tới cuối năm 2010, kết quả xếp hạng du lịch các địa phương, đơn vị có thể được công bố.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng, công bố quy hoạch các trung tâm mua sắm tại các địa phương, nhất là tại các trọng điểm du lịch; quy định địa điểm, cách thức quản lý và điều kiện để tổ chức, cá nhân trực tiếp hoạt động bán hàng lưu niệm tại các điểm du lịch, trách nhiệm của chính quyền trong quản lý và xử lý vi phạm...

Những chỉ đạo cụ thể này của Phó Thủ tướng nhằm giải quyết những bất cập còn tồn tại hiện nay của ngành du lịch như thiếu chế tài quy định, không quy hoạch toàn diện các điểm du lịch, hoạt động bán hàng lưu niệm nhiều nơi còn lộn xộn, gây mất mỹ quan./.

Theo TTXVN