(PL)- Liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, TAND Tối cao vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn về chi phí thực hiện công việc của thừa phát lại.

Theo đó, cơ quan thi hành án dân sự các cấp, TAND các cấp tại TP.HCM thỏa thuận với văn phòng thừa phát lại về chi phí thực hiện việc tống đạt như sau: chi phí tống đạt trong phạm vi quận, huyện nơi đặt trụ sở tòa án, cơ quan thi hành án dân sự: không quá 50.000 đồng/việc; ngoài phạm vi quận, huyện nơi đặt trụ sở tòa án, cơ quan thi hành án dân sự: không quá 100.000 đồng/vụ việc. Chi phí tống đạt do ngân sách nhà nước chi trả, trừ các trường hợp do đương sự phải chịu (người được thi hành án tự yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án, định giá lại tài sản; tống đạt trong trường hợp tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của đương sự trong các vụ án dân sự, thương mại, hành chính…).

Khi tổ chức thi hành án dân sự, thừa phát lại được thu phí theo mức phí thi hành án dân sự, chi phí xác minh điều kiện thi hành án và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

ÁI PHƯƠNG