Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn quốc hoa cần có hình thức thích hợp để đông đảo nhân dân trong cả nước lựa chọn, suy tôn. Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và cách thức lựa chọn, suy tôn quốc hoa.

Quốc hoa là loài hoa tiêu biểu, là biểu tượng tinh thần, đặc trưng văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia. Hiện nay nhiều nước trên thế giới và hầu hết các nước trong khối ASEAN đã có quốc hoa. Thời gian qua, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức các hội nghị, hội thảo về sự cần thiết của việc lựa chọn và tôn vinh quốc hoa. Kết quả ban đầu có 62,1% ý kiến (hỏi qua mạng Internet) chọn hoa sen là quốc hoa Việt Nam.

QA