Hơn 100 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đăng ký tham gia những phiên họp cuối của hội nghị này, diễn ra từ 16 đến 18-12.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu tại hội nghị; có một số cuộc gặp, tiếp xúc song phương, đa phương bên lề hội nghị.

Hội nghị Copenhagen lần này mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó các đại biểu tiếp tục thảo luận về một số vấn đề được đặt ra từ hội nghị thế giới về BĐKH tại Poznan, Ba Lan (năm 2008); sửa đổi, bổ sung Nghị định thư Kyoto. Hội nghị sẽ đưa ra các thỏa thuận quốc tế mới để ứng phó với BĐKH trên phạm vi toàn cầu giai đoạn sau năm 2012.

TX