(PL)- Ngày 9-6, ông Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII trong ba ngày 11, 12, 13-6 tới.

Cụ thể, sáng 11-6, Thủ tướng phân công bộ trưởng Bộ NN&PTNT trực tiếp trả lời chất vấn về một số nội dung: Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; thực trạng “liên kết bốn nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp ở Việt Nam hiện nay…

Chiều cùng ngày, bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về trách nhiệm và giải pháp xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản; đẩy mạnh lưu thông hàng hóa do Việt Nam sản xuất, đặc biệt là hàng nông sản, thực hiện chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,...

Sáng 12-6, bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệtrực tiếp trả lời chất vấn về giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp;…

Chiều cùng ngày, bộ trưởng Bộ GD&ĐTtrực tiếp trả lời chất vấn về việc đổi mới cách tổ chức kỳ thi quốc gia, đánh giá học sinh tiểu học năm 2015,…

Sáng 13-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề trong chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội…

NGUYỄN ĐỨC