Theo TTXVN, ngày 11-2, tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã làm việc tại Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia-Sự thật về tình hình và kết quả thực hiện công tác xuất bản năm 2010, nhiệm vụ năm 2011.

Ông Trương Tấn Sang lưu ý NXB cần tập trung cao độ các nguồn lực để phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức xuất bản các sản phẩm về lịch sử, về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Trong thời gian tới, NXB cần tăng cường hoạt động hợp tác xuất bản để nhân dân thế giới hiểu đúng về hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam sau 25 năm đổi mới…

LX