(PL)- Theo chinhphu.vn, chiều 28-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cán bộ, đảng viên và nhân dân cho dự thảo các văn kiện trình đại hội.

 

Hầu hết ý kiến đều rất tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, dân tộc.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư đề nghị tổ biên tập rà soát, cân nhắc, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, hợp lý để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bản báo cáo, trình Bộ Chính trị xem xét trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương.

AX