Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn TP năm 2009 của Ban Cán sự Đảng, UBND TP Hà Nội.

Về đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, UBND TP Hà Nội đề nghị nghiên cứu quy định áp dụng thống nhất cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và bộ máy nhà nước thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Về chính sách đối với cán bộ làm công tác PCTN, UBND TP Hà Nội đề nghị Chính phủ bổ sung đối tượng cán bộ, công chức làm công tác PCTN được hưởng chế độ thâm niên như các cơ quan thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án, thi hành án quy định tại Nghị định 76/2009.

Về việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, dự thảo báo cáo cho biết đến nay toàn TP Hà Nội có 23 đơn vị xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 24 cán bộ, công chức vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng còn nể nang, thiếu kiên quyết, việc xử lý chỉ mới thực hiện ở một số đơn vị.

Dự thảo báo cáo trên cũng đánh giá: Các sở, ngành quản lý các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như đất đai, đầu tư xây dựng, ngân sách, thuế, quản lý thị trường, cấp phép xây dựng... chưa tham mưu đề xuất được những biện pháp hữu hiệu PCTN, lãng phí; chưa tăng cường việc tự kiểm tra, thanh tra nên đã để xảy ra một số vụ việc phải xử lý.

Liên quan đến việc xét xử tội phạm tham nhũng, năm 2009, TAND TP Hà Nội thụ lý theo trình tự sơ thẩm 29 vụ với 106 bị cáo về hành vi tham nhũng. Trong đó đã xét xử sơ thẩm 20 vụ, trong đó chín vụ tham ô tài sản, bảy vụ lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ, ba vụ lợi dụng chức vụ và quyền hạn chiếm đoạt tài sản và có một vụ với sáu bị cáo về tội nhận hối lộ. TAND TP đã trả VKS điều tra bổ sung bốn vụ (tỉ lệ 17,39%)... Qua điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, thiệt hại ước tính 70 tỉ đồng, đã thu hồi 22 tỉ 666 triệu đồng, 6.000 USD.

ĐỨC BÌNH