Toàn văn dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật CAND năm 2014 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi gồm 7 chương, 48 điều.

Toàn văn dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) - ảnh 1
Ảnh minh họa

Dự thảo Luật CAND năm 2018 quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với CAND và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

So với Luật CAND năm 2014, dự thảo Luật CAND năm 2018 đã bổ sung 4 Điều, sửa đổi, bổ sung 31 Điều, bỏ 1 Điều của Luật CAND năm 2014. Trong đó có một số nội dung thay đổi quan trọng như: Sửa đổi quy định về thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND từ 03 năm xuống còn 02 năm; đồng thời quy định việc kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ trong một số trường hợp để phù hợp với Luật Nghĩa vụ quân sự và thực tiễn trong CAND (Khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật). Bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan (45 tuổi), nữ sĩ quan cấp Tướng trong CAND (60 tuổi) (Điều 31 dự thảo Luật).

Hệ thống tổ chức của CAND tại Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật, như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 18 dự thảo Luật như sau: “3. Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập các đồn, trạm Công an và các đơn vị độc lập bố trí tại những địa bàn cần thiết.”.

- Quán triệt chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, dự thảo Luật không quy định Công an xã là lực lượng bán chuyên trách (bỏ Khoản 3 Điều 16 Luật Công an nhân dân năm 2014); đồng thời, bổ sung một khoản vào Điều 18 dự thảo Luật với nội dung như sau: “Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”, để thể chế hóa quan điểm của Bộ Chính trị trong Nghị quyết nêu trên.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật CAND năm 2014 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Toàn văn dự thảo Luật CAND năm 2018 được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Mời độc giả Pháp Luật TP.HCM xem tờ trình  và dự thảo luật tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an