Trọng tâm buổi làm việc là kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của các tập thể và cá nhân lãnh đạo cấp TP, quận, huyện và cơ sở theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, mặc dù bị tác động và ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước nhưng năm 2012, kinh tế TP vẫn có mức tăng trưởng hợp lý, tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP của TP là 9,2%, tăng 1,83 lần so với cả nước (GDP cả nước là 5,03%). TP cũng hoàn thành đạt và vượt 25/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ có năm chỉ tiêu không đạt nhưng vẫn cao hơn mức bình quân của cả nước.

Về kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, ông Hải cho biết TP đã làm rất nghiêm túc, chặt chẽ. Kết quả bước đầu là đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên cũng như người dân. Tuy nhiên, ông Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại như chưa ngăn chặn được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, chính trị; tình trạng quan liêu, vô cảm, thực dụng, xa rời quần chúng…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà TP đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư cũng đề nghị TP tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò dẫn đầu của mình, thường xuyên phải có biện pháp chuyển dịch, đổi mới cơ cấu, mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và bền vững. Riêng về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đề nghị TP sớm thực hiện sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Sau đó, cần tiếp tục làm theo hướng kiên quyết, kiên trì, từng bước vững chắc, không buông để đạt được kết quả như mong muốn.

Cũng tại buổi làm việc, TP đã kiến nghị được phép thành lập xây dựng và triển khai thí điểm đề án tổ chức quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; kiến nghị Bộ Chính trị sớm ban hành quy định hướng dẫn việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời, cho phép TP thành lập Trường ĐH Chính trị.

THU HƯƠNG