Có ai thừa nhận mình 'chạy' đâu!

Theo TBT, lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng là lĩnh vực khó, cực kì va chạm, phức tạp vì đụng chạm con người, là công tác con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm, nhận xét đánh giá, bố trí, chế độ thế nào rất thiết thân. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sốt ruột vì nạn chạy chức - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: THU HẰNG 

“Đồng chí nào được bố trí phù hợp nguyện vọng thì phấn khởi, còn đồng chí nào bố trí không phù hợp với nguyện vọng thì không hài lòng, chưa nói đến việc có gì đó ngược một chút thì tâm tư dẫn đến suy nghĩ nặng nề. Mấy lần trước tôi cũng từng nói ngành này là “ân ít, oán nhiều”. Được lòng phải ý thì vui vẻ, trái lòng trái ý thì sinh chuyện, thậm chí không cẩn thận thì trở thành bất mãn, lắm thứ tâm tư”, TBT nói và lưu ý những người làm trong ngành tổ chức cán bộ không được chủ quan, không được thỏa mãn mà phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Theo TBT, hiện nay trong dư luận xã hội người ta nói câu chuyện chạy chức chạy quyền, chạy thi đua khen thưởng, chạy chế độ, chạy luân chuyển. “Tôi nêu ra vấn đền này để chúng ta thảo luận xem có hay không chuyện chạy này. Câu chuyện này khá phổ biến, không chỉ ngành tổ chức của chúng ta đâu mà đào tạo cũng có,… Tôi cứ nghe bao nhiêu tỉ để vào chức nọ chức kia mà sốt cả ruột! Nếu có chúng ta phải tìm có ở đâu chứ để râm ran thế này mà không có thì oan. Ai chạy, chạy ai làm rõ nếu không đổ hết cho công tác cán bộ thì oan cho anh em”, TBT nhấn mạnh.

Từ đó TBT yêu cầu phải minh bạch rõ ràng bằng quy chế, bằng luật pháp, quy định mà trước hết là con người chúng ta phải trong sáng. Bởi lẽ trên thực tế có ai thừa nhận mình "chạy" đâu.

Không để lợi ích nào cám dỗ

Nói về nhiệm vụ năm 2015, TBT nhấn mạnh đây là năm rất quan trọng không chỉ ngành tổ chức xây dựng Đảng. Vì năm nay là năm có rất nhiều ngày lễ lớn, rất nhiều sự kiện quan trọng, nhiều việc khó dự báo rất phức tạp. 

Đặc biệt năm 2015 chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII dự kiến vào quý 1 - 2016. "'Nhân dịp chuẩn bị đại hội và tiến hành đại hội, các thế lực xấu, thù địch sẽ tìm mọi cách chống phá chúng ta, đánh thẳng vào đảng ta, vào cương lĩnh đường lối, văn kiện đại hội. Hiện trong cán bộ, trong nhân dân có tâm trạng lo lắng Đảng ta có giữ vững được bản chất”, TBT nhắc nhở.

Ngoài ra, TBT cũng lưu ý trước thực tế cơ chế lợi ích, thành nhóm lợi ích dây mơ rễ má với nhau. Vì vậy theo TBT, Đại hội Đảng tiếp tục đổi mới nhưng đổi mới đúng hướng. Đổi mới chính trị không có nghĩa thay đổi chế độ, bản chất đường lối của Đảng ta. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ. Tiếp tục dân chủ nhưng phải có kỉ cương.

Nói về nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng đảng chuẩn bị cho Đại hội XII, Tổng Bí thư chia sẻ việc xây dựng văn kiện đã khó thì công tác nhân sự khó hơn nhiều. Đây là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm nặng nề phải hiểu biết tương đối toàn diện, nắm vững các nguyên tắc. 

“Các đồng chí phải công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc, không chịu bất kì sức ép nào. Thực tế có nhiều sức ép lắm, nhiều cú điện thoại, thư từ này kia, lợi ích cục bộ, cá nhân,… Vì vậy các đồng chí phải dám can ngăn những việc làm không đúng, chống bè phái lợi ích nhóm và không bị lợi ích nào cám dỗ. Không để chi phối quan hệ cá nhân, thân quen mà không khách quan để ngành tổ chức là một ngành vẻ vang”, TBT nhấn mạnh. 

 

Bốn nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2015:

Một là dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tiếp tục phát triển Kinh tế xã hội, thực hiện cho bằng được các chỉ tiêu đề ra, quyết tâm phát triển nhanh bền vững.

Hai là phải giữ được độc lập chủ quyền quốc gia và giữ môi trường hòa bình ổn định đất nước.

Ba là tiến hành đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII bảo đảm thành công tốt đẹp gắn với củng cố chỉnh đốn xây dựng Đảng. Nhân dịp đại hội chấn chỉnh lại đội ngũ. Cải cách hành chính trong Đảng gắn với Nghị quyết trung ương IV.

Thứ tư là bảo đảm cho được quốc phòng an ninh, đối ngoại.