Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trí thức là lực lượng nòng cốt để sáng tạo
(PL)- Theo VOV, sáng 12-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu cả nước.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng ta luôn coi trọng vai trò của đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ… Đảng ta luôn luôn khẳng định tri thức bao giờ cũng là nền tảng của tiến bộ xã hội. Đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt để sáng tạo và truyền bá tri thức này trong cuộc sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng những đề xuất, tâm tư của các trí thức, văn nghệ sĩ nêu ra là xác đáng. Trên tinh thần tin cậy, cởi mở, Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư luôn luôn mong muốn được lắng nghe những ý kiến như vậy để có thể làm tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách. Tổng Bí thư mong rằng giới trí thức và văn nghệ sĩ sẽ tham gia giám sát và phản biện xã hội một cách đúng đắn, trách nhiệm và có chất lượng cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ cả nước bước sang năm mới Ất Mùi mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, có nhiều sáng tạo mới, đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, tươi đẹp.

ML