Tổng Bí thư tặng quà gia đình chính sách tại Trà Vinh
(PL)- Ngày 8-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, tìm hiểu tình hình thực tế triển khai các nghị quyết của Đảng tại cơ sở.

 

Theo trang web Chính phủ, trong buổi sáng, Tổng Bí thư đã làm việc tại xã Phú Cần và huyện Tiểu Cần.

Biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Cần và huyện Tiểu Cần đạt được thời gian qua, Tổng Bí thư cho rằng đây là kết quả của việc đã đề ra chủ trương đúng, xác định được quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển sản xuất, tạo ra các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, một yếu tố cũng rất quan trọng là đã phát huy sức mạnh trong nhân dân. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ xã và huyện cần gắn với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn bó với dân…

Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng quà cho một số gia đình chính sách của xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác ở ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP Trà Vinh.

N.ANH