(PL)- Chiều 27-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Vientiane.

Ông Sinlavong đã thông báo với Tổng Bí thư kết quả cuộc hội đàm với ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; khẳng định thủ đô Vientiane sẽ phối hợp chặt chẽ với thủ đô Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên tất cả lĩnh vực.

Tổng Bí thư đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của ông Sinlavong diễn ra trong năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và đặt nhiều kỳ vọng cho sự đột phá trong thời gian tới.

AK